Số 50 Nguyễn Sơn, TP Vinh, Nghệ An
 Tel: 0984349696

ĐỒ UỐNG - RƯỢU

0984.349.696